iLegis Business

iLegis Business

iLegis oferă posibilitatea de a accesa ONLINE baza de date legislativă a programului LEGIS, direct de dispozitivul dumneavoastră.

Pachetul legislativ iLegis cuprinde:

JURISPRUDENTA ROMANEASCA
Decizii emise de instanțele de judecată competente din România (Curți de apel, Înalta Curte de Casatie și Justiție, tribunale, etc), grupate pe tematici și subtematici, cu legături către actele oficiale.
LEGISLATIA ROMANIEI
Toate actele normative din Monitorul Oficial al României Partea a-I-a și Partea I bis, și versiunile consolidate la zi ale celor care au suferit modificări.
Achizitii publice
Informările Autorității Naționale pentru Achiziții Publice – obligatorii de urmat de către autoritățile contactante și Documentația pentru achiziție publică.
CODURI - CLASIFICĂRI
Clasificarea Ocupaţiilor din România, Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională, Clasificarea Produselor şi Serviciilor aso
Coresp. Coduri Juridice
Un instrument util ce face corespondenta intre articole pentru noile și vechile coduri.
Coresp. Regulamente
Echivalenţa între Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești din anul 2005(abrogat în anul 2015) si Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești din anul 2015.
Coresp. Fiscala
Paralelism între reglementărie fiscale aplicabile până la 01.01.2016 şi reglementările aplicabile la zi, adoptate prin Legea nr. 227/2015 și Legea nr. 207/2015.

Video Prezentare iLegis

iLegis oferă posibilitatea de a accesa ONLINE baza de date legislativă a programului LEGIS, direct de dispozitivul dumneavoastră.

Call Now Button