iLegis Profesional

iLegis Profesional

iLegis oferă posibilitatea de a accesa ONLINE baza de date legislativă a programului LEGIS, direct de dispozitivul dumneavoastră.

Pachetul legislativ iLegis cuprinde:

LEGISLATIA ROMANIEI
Toate actele normative din Monitorul Oficial al României Partea a-I-a și Partea I bis, și versiunile consolidate la zi ale celor care au suferit modificări.
JURISPRUDENTA ROMANEASCA
Decizii emise de instanțele de judecată competente din România (Curți de apel, Înalta Curte de Casatie și Justiție, tribunale, etc), grupate pe tematici și subtematici, cu legături către actele oficiale.
PRACTICĂ JUDICIARĂ
Peste 12.000.000 de spețe ale tuturor instanțelor din România în format de dosar, căutare după diferite criterii de căutare (ex. materie, stadiu procesual și obiect).
LEGISLAŢIE EUROPEANĂ
Acte normative ale Uniunii Europene incluzând versiunile consolidate ale tuturor actelor din aquis-ul comunitar.
JURISPRUDENȚĂ EUROPEANĂ
Peste 23.000 de spețe europene dezvoltate de Curtea Europeana de Justiţie (Curtea de Justiţie, Tribunalul - creat în 1988 şi Tribunalul Funcţiei Publice – creat în 2004).
CORESPONDENȚĂ Coduri Juridice
Un instrument util ce face corespondenta intre articole pentru noile și vechile coduri.
CORESPONDENȚĂ FISCALĂ
Paralelism între reglementărie fiscale aplicabile până la 01.01.2016 şi reglementările aplicabile la zi, adoptate prin Legea nr. 227/2015 și Legea nr. 207/2015.
CORESPONDENȚĂ REGULAMENTE
Echivalenţa între Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești din anul 2005(abrogat în anul 2015) si Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești din anul 2015.
DOCTRINE
Expuneri din toate ramurile de drept (Drept Administrativ, Drept Bancar, Drept Civil, Dreptul Comerțului Internațional, Drept Diplomatic și Consular, Dreptul Familiei, Dreptul Financiar, Dreptul Muncii, Drept Penal, Dreptul Transporturilor, Dreptul de Autor, ș.a.).
MODELE TIP
Modele tip de contracte, acţiuni în justiţie, contestaţii, plângeri, cereri, reclamaţii, procuri, etc., peste 800 de elemente adaptate noilor prevederi din Procedura civilă și penală actuală, mereu în curs de actualizare.
CODURI - CLASIFICĂRI
Clasificarea Ocupaţiilor din România, Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională, Clasificarea Produselor şi Serviciilor aso
AUTORIZAȚII / PROCEDURI
Documentele, etapele și termenele pe care o persoană trebuie să le aibă în vedere pentru obținerea unei autorizații, licențe sau eliberarea unui anumit act de către o instituție.
DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
Definiții ale termenilor și abrevierile care se regăsesc în legislația românească, cu referinţă la actul în care a apărut abrevierea sau definiția căutată.
DICȚIONARE
Dictionar român, latin, juridic, de drept civil, de drept al muncii, de drept internațional al afacerilor, bancar și de asigurari, etc.
ACHIZIŢII PUBLICE
Informările Autorității Naționale pentru Achiziții Publice – obligatorii de urmat de către autoritățile contactante și Documentația pentru achiziție publică.
SINTEZE ECONOMICE
Un ghid practic conţinând ramurile: Cod fiscal, Cod procedura fiscală, Managementul resurelor umane, Societăţi comerciale cu multiple exemple și aplicații practice.
MONITORIZĂRI REVISTE
Recenzii din publicaţii juridice precum revista Dreptul, Pandectele române, Curierul judiciar, Drepturile omului, Juridica ale articolele unor autori de drept consacraţi, în limita dreptului de autor, la care sunt atașate recenzii ale departamentului juridic CTCE.
CALENDAR FISCAL
Lista obligatiilor fiscale ale contribuabililor conceputa sub forma unei agende, prin poziționarea pe data din calendar aleasă.
CONTRACTE COLECTIVE
Include contractele colective de muncă şi actele adiţionale, la nivel naţional, de ramură, unitate, încheiate potrivit Legii nr. 62/2011, aplicabilă la momentul actual de către reprezentanţii salariaţilor şi cei ai conducerii din aceste structuri.
MONITORIZARE FIRME
Statutul fiecărui operator economic din Buletinul Procedurilor de Insolvență.
DOSARE ÎN INSTANȚĂ
Căutarea de dosare existente pe portalul instantelor sau la ICCJ, evidențierea în Calendar a termenelor de judecată din dosarele respective, avertizari prin email in urma monitorizarii dosarelor.
JURISPRUDENȚĂ FISCALĂ
Jurisprudența de la nivelul fiecărei Direcții Generale a Finanțelor Publice județene.
JURISPRUDENȚĂ CEDO
Internațională<br /> Jurisprudența care vizează cetățeni ai altor state care s-au adresat Curții de la Strasbourg.<br /> Românească<br /> Colectie de solutii referitoare la cetățenii români care au dat statul român în judecată.
JURISPRUDENȚĂ CNSC
Jurisprudență în materia achizițiilor publice dezvoltată la nivelul Consiliului Național pentru Soluționarea Contestațiilor.

Video Prezentare iLegis

iLegis oferă posibilitatea de a accesa ONLINE baza de date legislativă a programului LEGIS, direct de dispozitivul dumneavoastră.

Call Now Button