iLegis Practic

iLegis Practic

Legis oferă posibilitatea de a accesa ONLINE baza de date legislativă a programului LEGIS, direct de dispozitivul dumneavoastră.

Pachetul legislativ iLegis cuprinde:

JURISPRUDENTA ROMANEASCA
Decizii emise de instanțele de judecată competente din România (Curți de apel, Înalta Curte de Casatie și Justiție, tribunale, etc), grupate pe tematici și subtematici, cu legături către actele oficiale.
LEGISLATIA ROMANIEI
Toate actele normative din Monitorul Oficial al României Partea a-I-a și Partea I bis, și versiunile consolidate la zi ale celor care au suferit modificări.
Modele tip
Modele tip de contracte, acţiuni în justiţie, contestaţii, plângeri, cereri, reclamaţii, procuri, etc., peste 800 de elemente adaptate noilor prevederi din Procedura civilă și penală actuală, mereu în curs de actualizare.
Achizitii publice
Informările Autorității Naționale pentru Achiziții Publice – obligatorii de urmat de către autoritățile contactante și Documentația pentru achiziție publică.
Coduri Clasificari
Clasificarea Ocupaţiilor din România, Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională, Clasificarea Produselor şi Serviciilor aso
Dictionare
Dictionar român, latin, juridic, de drept civil, de drept al muncii, de drept internațional al afacerilor, bancar și de asigurari, etc.
Jurisprudenta EU
Peste 23.000 de spețe europene dezvoltate de Curtea Europeana de Justiţie (Curtea de Justiţie, Tribunalul - creat în 1988 şi Tribunalul Funcţiei Publice – creat în 2004).
Comentarii Reviste
Legislatie EU
Acte normative ale Uniunii Europene incluzând versiunile consolidate ale tuturor actelor din aquis-ul comunitar.
SINTEZE ECONOMICE
Un ghid practic conţinând ramurile: Cod fiscal, Cod procedura fiscală, Managementul resurelor umane, Societăţi comerciale cu multiple exemple și aplicații practice.
CORESPONDENȚĂ FISCALĂ
Paralelism între reglementărie fiscale aplicabile până la 01.01.2016 şi reglementările aplicabile la zi, adoptate prin Legea nr. 227/2015 și Legea nr. 207/2015.
DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
Definiții ale termenilor și abrevierile care se regăsesc în legislația românească, cu referinţă

Video Prezentare iLegis

iLegis oferă posibilitatea de a accesa ONLINE baza de date legislativă a programului LEGIS, direct de dispozitivul dumneavoastră.

Call Now Button