Acte Oficiale – LEGIS

LEGIS este un sistem informatic de consultare legislativă care oferă utilizatorului posibilitatea de a fi la curent cu legislaţia României din perioada 1837 – prezent. Programul pune la dispoziţia dumneavoastră actele normative apărute in Monitorul Oficial al României şi in alte publicatii oficiale precum şi o serie de instrumente utile lucrului cu legislaţia oficială.

 ECRANUL PRINCIPAL AL APLICAŢIEI – ACTE OFICIALE

La pornirea aplicaţiei, ecranul principal vă prezintă:

EcranPrincipal
Deplasarea în cadrul listei actelor oficiale se face cu ajutorul tastelor săgeată sau al tastelor PageUp şi PageDown sau cu ajutorul mouse-ului prin coborârea sau ridicarea barei de scroll a listei si apoi click pe actul de interes.
Pe măsură ce se face deplasarea în listă, casetele conţinând titlul şi emitentul şi casetele listelor de legături ale actelor îşi modifică conţinutul automat. Deplasarea între casetele ferestrei principale a aplicaţiei se face cu ajutorul mouse-ului sau cu ajutorul tastei Tab.

Lista actelor oficiale prezintă, pentru fiecare act, tipul actului (lege, hotărâre, decret, ordonanţă etc.), numărul şi data la care actul a apărut. Litera (R) menţionează că este vorba despre un act republicat, iar litera (A), că este vorba despre o formă actualizată.

Deasupra listei actelor oficiale, se află două casete: una afişează numărul de acte din selecţia activă (sau numărul total al actelor din bazele de date, în cazul în care nu există filtre aplicate bazelor de date) şi una în care este precizată ordinea actelor din baza de date. În continuarea acestei din urmă casete se găseşte un buton util pentru schimbarea acestei ordini.
Activarea acestuia, va permite alegerea de către utilizator a uneia dintre opţiunile de ordonare a actelor din baza de date:

  • În ordinea naturala (cronologic),
  • În ordinea naturala (invers cronologic),
  • În ordinea emiterii (cronologic),
  • În ordinea emiterii (invers cronologic),
  • În ordinea publicării (cronologic),
  • În ordinea publicării (invers cronologic).

Caseta conţinând titlul actului curent din listă afişează rezumatul actului, aşa cum apare în publicaţia oficială în care actul a apărut, emitentul acestuia şi publicaţia (tipul de publicaţie, numărul si data completă) în care actul a apărut. La acţionarea unui simplu click cu ajutorul mouse-ului (în cadrul casetei de titlu a actului curent) pe emitentul actului sau pe numele publicaţiei în care actul curent a apărut (subliniat şi scris cu o culoare diferită de restul textului din casetă), utilizatorul va putea deschide fereastra de selecţii a modulului de acte oficiale al aplicaţiei, cu selecţie iniţială emitentul actului curent respectiv publicaţia în care actul curent a apărut.

Call Now Button